familystory.dk

Den indtil nu ældste nedskrevne historie om vores slægt.

 Præsten Gregers Gregersen Prytz og

Maren Margrethe Mikkelsdatter

”Oversættelse”:

Tørslev (Vester-) og Svenstrup

Nørre-Hald Herred, Randers Amt, Århus Stift.

6. 1670 [Capelan ved Horsens ca. 1665] Gregers Gregersen Prytz født ca. 1642; gift med Maren? Margrethe Mikkelsdatter (på kirkens tin-lysestagers fødder står M. M. M. D.), en Rytterbondes Datter; se C. C. Bagger i Ølsted*; [† ?/11 1705; forholdt sig i de føste år som en retsindig og skikkelig mand; men, da der siden kom en irring (uenighed) mellem ham og hans hustru, og hun øvede stor ondskab mod ham, slog han sig til drik, begik mange forseelser, hvorfor han nogle gange blev citeret for Provstemødet; men, da han ingentid ville møde, blev han mulkteret (idømt en bøde) at give noget til kirken, som lysestager, ? til kalken, døbebækkenet. I et lidet hus ved ? plejede han undertiden at gå ned, for at have der nogen rolighed, og der blev han overfalden af døden; Epitaphium (betyder: der er el. har været en mindesten)].

7. 22/1 1706, o. 17/2 [ Fp. I Brabant…?] Christen Boalt, født i Christiania 3/8 1671; St. Christ. 92 ? ; gift med Barbara Hansdatter Abel; 4 sønner, 1 datter. [† 11/10 1719. I Nådsensåret** havde han mange onde og hårde dage med sin Formands Enke (vores formoder Maren Margrethe Mikkelsdatter), hvis urimelige forhold gik så vidt, at han omsider måtte forlade hendes bord, og indtinge sig til kost hos en husmand; dog var han efter sin norske temperament en hidsig mand, hvorover han kom i en del vidtløftige processer, hvilke vel have hjulpet til, at forkorte hans dage].

* Vores formoder Cathrine Gergersdatter Prytz havde en søster, Engel Gregersdatter Prytz, som blev gift m. Capelanen C. C. Bagger i V. Tørslev, der i 1706 blev præst i Ølsted og døde i 1710 , drikfældig.

** En præsteenke måtte blive i præstegården et år efter mandens død, så hun kunne finde et nyt sted at bo.

Historien findes i en lidt mere positiv version i bogen ”Familien Tørsleff”, og her bliver mindestenen nævnt:

familystory.dk © 2011

Jens Brask er også en af vores forfædre. Hans barnebarn Maren Christensdatter Brask blev gift med herunder nævnte Hans Vincentsen.

2. Cathrine Gregersdatter, g. m. Vincents Pedersen, Degn i Ølsted og deres søn b. Hans Vincentsen, Foged på Kjellerup, er de næste led i vores stamtavle.

Kilder:

Familien Tørsleff af Torkil Baumgarten

Almindelig Dansk Præstehistorie af S. V. Wiberg

De gejstliges skifteprotokol