familystory.dk

En dramatisk historie om en forfader og

hans ikke så søde datter

Præsten Gregers Hansen Warde

"Oversættelse”:

 

Færøerne (Nordstrømø)

7. 22. maj 1667 - 15. jun 1704 M. Gregers Hansen Warde ("Hr. Wahre"), f. 1732 i Ålborg. Fader: daværende Hører¤ i Ålborg skole Hans Hansen Warde præst i Nørre Sundby og Hvorup. Moder: Maren Christensdatter; Roeskilde f. 1650. Designeret sognepræst til Karlebo 30. april 1659.

Blev ved sin uforsigtighed skyld i, at planen til fæstningen Kronborgs gjenindtagelse fra svenskerne blev røbet, hvorfor han fængsledes med flere fædrelandsvenner 29. jun 1659; pinligt forhørt og dømt til døden 18. juli 1659; benådet med livet 19. aug 1659 og fri for fængsel ved freden i Kbb. 27. maj 1660. Sognepræst på Nordstrømø 22. maj 1667. B.?-Provst 29. jul 1681. M.? 1790. Provst 23. aug 1701. Gift i 1768 med sin formands enke, Goude Nielsdatter, † 27. jun 1690. 1 datter Anna Gregersdatter Warde. † 15. juni 1704.

 

En lystig og skjemtsom Broder, men meget trættekjær og processyg; hvorfor han fik reprimende ved Laugthingsdommen 8. aug 1792.

8. 1692** - 15. jul 1721 Baccalaureus (bachelor) Christopher Lauridsen Müller født 1660 i Slagelse. Fader: Laurids Müller, Borger, student i Slagelse 21. jul 1779, Hører¤ 1784 i Slagelse, Baccallaureus 19. maj 1685; ? 1791; Personel¤¤ Capellan** til Nordstrømø 1692. Sognepræst på Nordstrømø 16. jun 1704; B.? Provst 1. jun 1715; Gift 1992 med sin formands datter Anna Gregersdatter Warde f. 1669 † 1743; 3 sønner og 3 døtre, se Lars Christian Müller, Capellan til Sydstrømø; hun gifter sig 2. gang m. eftermanden, Grønbech; P. P. Follerup til Sydstrømø (se herunder - bl.a. om en onkel, Lars Christopher Müller, der forliste i Nordsøen på vej til Kbh).

† 15. jul 1721

¤ en hører: ifgl. Salmonsen er det "en ældre betegn. for de latin-skolelærere, som fra 1806 kaldes adjunkter".

Jeg har også læst, at det blot var en, der kunne overhøre den megen udenadslære, som fandtes dengang.

¤¤ Hjælpepræst som Sognepræsten selv lønner.

** tilkendegiver, at han var kaldet til adjunctus et successor eller cum spe successionis.

De nævnte er i lige linie tilbage i slægten.

9. 15. dec 1721 - 7. nov 1723. Anders Christian Ottesen Grønbech ........... Sognepræst til Nordstrømø 15. dec 1721; gift med sin formands enke Anna Gregersdatter Warde ("illa Prestakona"); ingen børn.

Han ville helst gifte sig med en af døtrene, men måtte tage moderen, da Fru Anna bemærkede, at to enker ikke på en tid kunne leve i kaldet, hvorfor han måtte bide i det sure æble. Hun var meget trættekjær, var 19 gange til Things med sin Fader og Eftermand; lod 3 år før sin død sin ligkiste gjøre, hvori hun gjemte alle sine sager.

 

Nedenstående er endnu ikke "oversat":

Kilde: Wibergs Almindelig Dansk Præstehistorie